Ökade cyberhot – och ökad medvetenhet

En utveckling som delvis är en respons på ökade cyberhot och ökad medvetenhet som accentueras av skärpta lagkrav och som berör fler verksamheter än tidigare. Det är bakgrunden till att företaget Expisoft väljer att anställa fyra nya specialister inom säkerhetsområdet.

Bolaget har sett en växande efterfrågan på sina tjänster från både privata företag och offentliga myndigheter. Man är stolta över att samarbeta med en mängd organisationer och statliga myndigheter, för att stärka deras skydd mot cyberhot.

Företaget, som är specialiserat på utveckling av avancerade säkerhetslösningar, rapporterar nu en ökad omsättning med 20 procent.

”Denna tillväxt är ett tecken på företagets förmåga att möta de komplexa och föränderliga säkerhetsbehoven i dagens samhälle”, heter det i ett utskick till media.

Fredrik Simonsson.

Fredrik Simonsson, medgrundare av Expisoft, uttrycker glädje över att företaget kan rapportera en stark tillväxt i omsättningen. Man vill gärna fortsätta vara en viktig aktör inom säkerhetsområdet.

Enligt Fredrik Simonsson reflekterar företagets tillväxt den ständigt växande betydelsen av cybersäkerhet och hur viktigt det är att kunskap och medvetenhet om cybersäkerhet stärks på alla nivåer inom organisationer, speciellt på ledningsnivå där de strategiska besluten fattas.