Ökat anslag till idrottsrörelsen i kommande vårproposition

Regeringen föreslår en ökning av idrottsanslagen med 32 miljoner redan under 2015 och 64 miljoner årligen från och med 2016. Pengarna ska användas för att stödja idrottsrörelsen i att erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet och idrottsrörelsen för nyanlända.

Pressmeddelande: Ökat anslag till idrottsrörelsen i kommande vårproposition

Socialdepartementet,
14 april 2015