Ökat anslag till Inspektionen för vård och omsorg

Regeringen beslutade på onsdagens regeringssammanträde att förstärka anslaget till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med ytterligare 10 miljoner kr till följd av ökad arbetsbelastning.