Ökat samarbete kring skattefrågor på EU:s finansministermöte

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor väntas besluta om utbyte av information mellan medlemsländerna för att motverka skatteflykt. Därutöver kommer bland annat genomförande av bankunionen samt kommissionens färdplan för kapitalmarknadsunion att diskuteras av finansministrarna, som möts i Luxemburg tisdag 6 oktober. Finansminister Magdalena Andersson deltar vid mötet.

Artikel på webbplatsen från Finansdepartementet, Magdalena Andersson