Ökat samarbete med idéburna sektorn

En nationell konferens blir nästa steg inom ramen för den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har om olika utförare inom välfärdssektorn.