Ökat stöd till idrotten för fler aktiva och ökad etablering

Statens stöd till idrotten ökar med 197 miljoner kronor för 2016, varav 64 miljoner ska gå till satsningar på att ge idrottsföreningar möjlighet att bistå nyanlända att etablera sig i samhället. Det totala stödet till idrotten är 1 902 811 kronor, där ingår bland annat stöd till antidopningsarbetet, idrottsforskning och Idrottslyftet.