Oklart om EU-kommissionen vill införa europeiska redovisningsstandarder

I slutet av 2011 gav EU-kommissionen EU:s statistikorgan Eurostat i uppdrag att utreda lämpligheten av att införa internationella redovisningsstandarder, så kallade IPSAS, för alla medlemsstater. Eurostat kom fram till att det inte var lämpligt utan föreslog istället att egna europeiska redovisningsstandarder, så kallade EPSAS, skulle införas obligatoriskt i alla medlemsstater. Kommissionen har dock ännu inte fattat beslut om att standarderna ska bli obligatoriska.