Olof Sandstedt ny chef för avdelningen för finansiell stabilitet

Riksbankens direktion har utsett Olof Sandstedt som idag är tillförordnad avdelningschef till chef för avdelningen för finansiell stabilitet. Han tillträder tjänsten den 14 november 2017.