Olof Sandstedt tillförordnad chef för avdelningen för finansiell stabilitet från den 7 juni

Riksbankens direktion har utsett Olof Sandstedt till tillförordnad chef för avdelningen för finansiell stabilitet från den 7 juni. Han tar över efter Kasper Roszbach, som kommer att börja på Norges Bank som forskningschef.