Olycksbådande norsksvenskt energisamarbete


Regeringen aviserar en överenskommelse med Norge om en höjd svensk ambition i elcertifikatsystemet till 2020, och en proposition väntas under andra halvan av april. Maria Sunér Fleming, energiexpert på Svenskt Näringsliv, kommenterar beskedet. ”Att genomföra förändringar som snävar in och påverkar energikommissionens handlingsutrymme är mycket olyckligt”, säger hon.