Om Offentliga Affärer

Sveriges största affärstidning för offentlig förvaltning

Offentliga Affärer, har sedan starten 1993, en unik roll som den största affärstidningen designad för beslutsfattare inom hela den offentliga sektorn. Tidningen ger dig som läsare såväl trender och nyheter på marknaden som affärskritiska skeenden inom kommuner, landsting och statlig förvaltning.

Fokus på de goda affärerna

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Men uppgiften är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn.

Komplett affärstidning

Vår ambition är att Offentliga Affärer skall vara en komplett tidning för dig som vill medverka till goda affärer vid inköp och upphandling såväl som dig som tar ansvar för frågor av ekonomisk vikt för din organisation.

Offentliga Affärer utkommer 6 ggr/år till ca 15 000 namngivna mottagare inom Hela den offentliga sektorn (Stat, kommun, landsting och offentligt ägda bolag) med befattningar såsom upphandlingschefer, upphandlare, ekonomiansvariga, verksamhetschefer, Enhetschefer,personalchefer, IT-chefer, tekniska chefer, utvecklingschefer och informationschefer.

Saknar du tidningen går det bra att prenumerera för endast 595 kr för helåret. Klicka på länken för att komma till formuläret!

Sagt om Offentliga Affärer

» Ger idéer för nya lösningar «

”Offentliga Affärer ger mig nyheter och information ur ett brett perspektiv från den offentliga världen. Allt ifrån inköpssystem och materialhanteringssystem som spar pengar till logistik. Många artiklar ger idéer för nya lösningar och bildar underlag för diskussioner med mina kollegor. Intressant är också att ta del av vad som händer i andra kommuner.”

Ingvar Källström, Upphandlingschef
Åre och Krokom Kommuner, Jämtland


» Konstaterat en omfattande försäljningsökning «

” Vi är idag tredje största postorderleverantör av datatillbehör och hårdvara i Sverige. Vi valde Offentliga Affärer som vår kanal för att marknadsföra vår STAKO-avdelning. Tidningen når ut till alla som omfattas av statskontorsavtalet. Vi har konstaterat en omfattande försäljningsökning och en större igenkänning av Misco som företag tack vare detta.”

Peter Lager, VD

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *