Omarbetad version av En personlig hälsojournal

Vi har nu omarbetat ”En personlig hälsojournal” tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping och kan därför erbjuda BVC-mottagningarna den omtyckta hälsojournalen direkt från vårt lager.

Bild hälsojournal
En personlig hälsojournal är ett dokument för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling. Det lilla häftet har delats ut av BVC till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

Målet med hälsojournalen är att uppmuntra till ett aktivt föräldraskap med ökad delaktighet och medvetenhet hos föräldrar om barns behov och villkor och därmed kunna bidra till ett föräldraskap i utveckling.

Hälsojournalen ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal.

Beställ En personlig hälsojournal Ö-6708