Omarbetade blanketter till gymnasieskolan

SKL Kommentus har tillsammans med referensgruppen för gymnasieantagning gjort en översyn av de blanketter som rör antagningen till gymnasieskolans program.

Korrigering har gjorts utifrån de synpunkter som referensgruppen har fått från antagningskanslierna. Blanketter som berörs av dessa förändringar är:

– Yttrande och beslut för sökande till Nationellt program i gymnasieskolan

– Överenskommelse för introduktionsprogram

Du kan beställa dessa och övriga blanketter i vår webbshop. De nya blanketterna hittar du direkt genom att klicka på länkarna.

Du kan också kontakta vår kundsupport på tel 08-709 59 90 mellan klockan 7-17 eller via order@sklkommentus.se