Omsorgsföretagare rasar: Kommer lämna över nyckeln till Stefan Löfven


Efter att Regeringen och Vänsterpartiet presenterat en lagrådsremiss i frågan om vinstbegränsningar inom skolan och omsorgen i dag är många företagare kritiska. "Om det här förslaget blir verklighet så kommer jag personligen lämna över nyckeln till vår verksamhet till Stefan Löfven", säger Claes Bromander, som är grundare och delägare i Denbro.