Öppen remiss av frågorna om internrevision

Från myndigheterna hämtar vi in den information vi behöver för vår redovisning till regeringen om internrevisionen. Nu finns det möjlighet att ge synpunkter på vad vi har för avsikt att hämta in och rapportera för 2015.