Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd visar bättre kvalitet

Korta väntetider på socialkontoren och ökad systematisk uppföljning för människor i behov av snabbt stöd. Det framgår av Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd.