Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2015

Vården och omsorgen om äldre fortsätter att förbättras. Allt fler kommuner använder kvalitetsregister och risker upptäcks och åtgärdas i högre grad.