Orimliga villkor för företagare

Politiken behöver läggas om, så att företagarna, Sveriges hårdast arbetande grupp, ska kunna få en rimlig vardag – samtidigt som samhällsekonomin stärks.

Det hävdar Caroline Szyber, vice ordförande i Småföretagarnas riksförbund, och Nima Sanandaji, utredare i Småföretagarnas riksförbund.

Caroline Szyber.

Deras inlägg i Expressen bygger på en rapport som Småföretagarnas Riksförbund har publicerat. Den tar upp företagares höga arbetsbelastning och visar att småföretagare är Sveriges hårdast arbetande grupp och ofta saknar tid för vila och semester.

Jobbar sex timmar mer

Debattörerna skriver: ”Den genomsnittliga företagaren jobbar strax över 5 timmar mer per vecka än den genomsnittliga anställda personen. Jämfört med personer som är mitt i karriären jobbar företagare nära 6 timmar mer än anställda varje vecka. Nära en fjärdedel av företagarna kan inte ta ut en sammanhängande semester på ens en vecka under sommaren.”

En enkätstudie visar att arbetsbördan påverkar hälsa, sömn och familjetid negativt. Många företagare kan inte ta regelbundet ledigt eller ha en sammanhängande semester, framhåller Szyber och Sanandaji.

Lärlingar behövs

De menar att regelförenklingar och lärlingsutbildningar anpassade till småföretag behövs för att minska stressen och främja återhämtning. ”Ett väl fungerande lärlingssystem som tar hänsyn till små och medelstora företags verklighet är en del som saknas idag, men behövs för att förbättra villkoren för företagande”, slår debattörerna fast.

Till sist: kostnaden för byråkratin, och för att leva upp till de krav som olika myndigheter ställer på företagen uppgår till omkring 200 miljarder kronor om året för näringslivet i Sverige, påpekar Caroline Szyber, och Nima Sanandaji.

Läs Småföretagarnas nya rapport.

Läs debattinlägget här.