Orsaker till brist på läkemedel utreds vidare

För att se till att patienter får tag på de läkemedel som de behöver, uppdrar regeringen åt Läkemedelsverket att fortsätta kartlägga så kallade restnoteringar. Myndigheten ska bland annat analysera vad de beror på och hur det går att mer systemtatiskt informera om detta.

Uppdrag om att fortsätta utreda restnoteringar

Socialdepartementet,
28 april 2014