Osäkerheten i omvärlden har ökat enligt höstens riskenkät

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl, enligt en majoritet av de aktörer som svarat på Riksbankens riskenkät hösten 2014. Men allt fler aktörer anger att de finansiella marknaderna fungerar något sämre och att de kommer att försämras ytterligare på kort sikt. Samtidigt har framför allt de geopolitiska konflikterna dämpat aktörernas vilja att ta risk. Aktörerna ser också fortsatt allvarligt på de eventuella konsekvenser som kan följa om risker kopplade till de svenska hushållens skuldsättning ökar.