Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län får bilda regioner

Regeringen har idag beslutat om att överlämna en proposition till riksdagen om att flytta det regionala utvecklingsansvaret i de tre länen Östergötland, Kronoberg och Jämtland till landstingen. Idag sköts det arbetet av kommunala samverkansorgan i respektive län.

Pressmeddelande: Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län får bilda regioner

Socialdepartementet,
27 februari 2014