Osund kommunal konkurrens kartlagd

Kommuner konkurrerar med privata tjänsteföretag om att sälja varor och tjänster till ett lägre pris med hjälp av skattemedel och oftast utan stöd i lag. Det påverkar den privata tjänstesektorn negativt enligt ny rapport av Almega, Svenskt Näringsliv, Almega Tjänsteföretagen och Visita.

OFFENTLIGA AFFÄRER har tagit del av rapporten som listar de tio vanligaste kommunala säljverksamheterna (se nedan) som svenska företagare upplever skapar osund konkurrens .

De kommunala verksamheterna som nämns på topplistan – som enligt upphovsmännen lika gärna hade kunnat kallas bottenlista – tillägnas varsitt avsnitt i rapporten. Den innehåller även en analys av huruvida agerandet är lagligt, liksom om lämpligheten i att bedriva verksamheten. Man ger även medskick till kommuner kring hur en verksamhet som bedrivs kan hanteras så att det skapar så liten skada på konkurrensen som möjligt.

Problemen kan minskas

I Almegas nyhetsbrev i augusti påminner Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert inom upphandling och konkurrens, om den nya rapporten:

– Du har väl sett att det har kommit en ny konkurrensrapport från Almega, Svenskt Näringsliv och Visita? Där listas de tio kommunala säljverksamheter som enligt företagare orsakar mest konkurrensproblem, såsom kommunala restauranger, gym, caféer och städ. Det går dock att minska problemen, vilket vi också ger tips om.   

Ulrica Dyrke, Almega.

De generella tips som ges till kommunerna i rapporten är att 1) inventera befintlig säljverksamhet, 2) bedöm säljverksamhetens laglighet/lämplighet, samt 3) ta fram en policy.

Policy en bra grund

I rapporten heter det:

”Att skapa en policy för detta ger en bra grund för att systematiskt arbeta med att minska konkurrensproblem och därmed utveckla sitt näringslivsklimat.  Fördelen med en policy är att den är lätt att hänvisa till och att kommunicera såväl internt som externt. Eftersom en policy inte är ett rättsligt dokument kan den dessutom enkelt ändras och låter kommunen ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.”

Vad är osund konkurrens?

I rapporten beskrivs osund konkurrens som ”när offentlig sektor i form av stat, kommuner och regioner utan lagstöd säljer varor och tjänster på öppna marknaden”. När så sker, menar organisationerna som står bakom rapporten, att det uppstår en osund konkurrenssituation.

Näringslivsaktörerna påpekar att offentliga aktörer har flera fördelar och att de inte bedriver affärsverksamhet ”på samma villkor som privata näringsidkare.” Offentliga verksamheter är oftast skattefinansierade och kan gå med förlust utan att konkurs riskeras. De kan också hålla en lägre prisbild, särskilt om inte alla verksamhetens kostnader beaktas när priset sätts. Ibland har den offentliga aktören myndighetsfunktioner som kan sammankopplas med säljverksamheten.

Topplistan är baserad på enkätsvar från Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet för 2021. Listan på de vanligaste kommunala säljverksamheterna ser ut som följer:

1) Restaurangverksamhet

2) Gymverksamhet

3) Kaféverksamhet

4) Uthyrning av konferens- och festlokaler

5) Campingplatser och ställplatser för husbil

6) Städtjänster

7) Anordnande av evenemang

8) Trädgårdsskötsel

9) Övriga hushållsnära tjänster

10) Bredband och fiber

Läs mer eller läs hela rapporten, klicka här.

Bilden på förstasidan: etunanytt.se (lokala nyheter & media från Eskilstuna). Kommunen beslöt i december 2022 att avveckla fem restauranger som varit öppna för allmänheten. De stängdes under pandemin men öppnades åter efteråt. Läs mer här.