Otillräckliga förslag om god bebyggd miljö

Sveriges arbete med att skapa bra bebyggda miljöer behöver bli mer effektivt och det förutsätter ett ökat statligt ansvarstagande. Det skriver SKL i ett yttrande till regeringen.