Över 78 miljarder i avgiftsintäkter för staten 2013

Förra året tog myndigheterna ut sammanlagt 78,4 miljarder kronor i avgifter, det visar Ekonomistyrningsverkets rapport om avgiftsbelagd verksamhet i staten. Det rör sig både om interna och externa avgifter, alltså avgifter som olika delar av staten betalar till andra delar av staten och avgifter som kommer från andra aktörer – till exempel privatpersoner eller företag.