Överenskommelse mellan staten och SKL ska stärka jämställdhetsarbetet med fokus på män

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér