Överenskommelse om bättre tillgång till e-böcker

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Modernista har nått en överenskommelse om att förbättra tillgången till e-böcker på folkbiblioteken.