Överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

En överenskommelse har träffats mellan staten och SKL om en satsning på att stärka förlossningsvården och främja insatser som syftar till en bättre hälsa hos kvinnor.