Överenskommelse om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m.