Överenskommelse om kostnader för läkemedelsförmåner

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om villkoren för utbetalning av cirka 22,5 miljarder kronor till landsting och regioner avseende kostnaderna för läkemedelsförmånerna för år 2015. Medicinska genombrott har medfört att det 2015 finns en rad nya läkemedel som kan hjälpa patientgrupper som tidigare stått utan behandling. Detta har gjort det angeläget att enas om såväl pengabelopp som förutsättningar.

– Överenskommelsen ger förutsättningar för landstingen att jämlikt använda läkemedel, säger ansvarig minister Gabriel Wikström

Pressmeddelande: Ny överenskommelse om läkemedelskostnader
Överenskommelse 2015 om läkemedelsförmånerna

Socialdepartementet,
6 mars 2015