Överlever euron? Bokpresentation och mingel 14 november

Vad krävs för att få slut på eurokrisen, vilka långsiktiga reformer behövs och kan valutaunionen över huvud taget överleva i sin nuvarande form? Även om Sverige står utanför euron så berörs vi på många sätt av det europeiska dramat. FORES presenterar en antologi där några av Sveriges kunnigaste ekonomer beskriver bakgrunden till krisen och hur eurons framtid kan komma att se ut. Antologin presenteras av författarna: Lars Calmfors, professor vid Institutet för internationell ekonomi och en av Sveriges internationellt mest ansedda ekonomer. Harald Edquist, fil. dr. i ekonomisk historia och forskningsledare vid FORES. Nils Lundgren, fil. dr. i nationalekonomi, tidigare chefekonom vid Nordbanken och EU-parlamentariker för Junilistan. Stefan de Vylder, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och flitig ekonomisk-politisk debattör. Pehr Wissén, adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm och tidigare vice VD i Handelsbanken. Hans Tson Söderström, bokens redaktör, adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot av FORES styrelse. Efter presentationen kommer det finnas tid för frågor och diskussion. Moderator är Andreas Bergström, vice vd, FORES. Antologin presenteras som en del i FORES pågående projekt om vägen framåt för Europas krisdrabbade ekonomier. Tre tidigare seminarier – om Baltikums återhämtning, vägar framåt för Europa och bankunion – går att se på […]