Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur

Den 28 maj 2015 beslutades att en utredning skulle genomföras i Regeringskansliet för att föreslå en transparent och rättssäker processgång för överprövning av länsstyrelsens beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur som är förenlig med EU-rätten. Hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl utsågs till utredare. Genom denna promemoria är uppdraget slutfört.

Rättsdokument, Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet