Överskott i de offentliga finanserna i år

Det finansiella sparandet i offentlig sektor blir i år 3 miljarder kronor enligt Ekonomistyrningsverkets prognos. Det är första gången sedan 2009 som sparandet är positivt. Nästa år blir det underskott igen. Utgiftstaket klaras alla år men utrymmet för ytterligare reformer är begränsat nästa år.