Överskott i statens budget för 2016

Det preliminära budgetsaldot för 2016 blev ett överskott på 85,3 miljarder kronor. Det är en förbättring med 118,0 miljarder kronor jämfört med 2015. Saldot för december blev ett underskott på 75,2 miljarder kronor vilket är 23,2 miljarder kronor högre än för december 2015. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) sammanställning av utfallet för statens budget.