Överskott i statens budget för augusti

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 39,1 miljarder kronor. Det är 12,2 miljarder kronor högre än i augusti 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.