Överskott i statens budget för första kvartalet

Utfallet på statens budget under årets första kvartal är ett överskott på 13 miljarder kronor. Motsvarande period föregående år var utfallet ett underskott på 74 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under första kvartalet 2013 lånade ut 98 miljarder kronor till Riksbanken.