Överskott i statens budget för januari för första gången sedan 2011

Saldot i statens budget för januari 2016 blev ett överskott på 16,6 miljarder kronor. Det är 29,0 miljarder kronor bättre än i januari 2015. Det positiva utfallet beror till stor del på högre inbetalningar på skattekontot. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.