Överskott i statens budget för november men ESV räknar med underskott för helåret

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 21,8 miljarder kronor. Inkomsterna blev 84,9 miljarder kronor och utgifterna 63,2 miljarder kronor. Det visar månadsutfallet för statens budget. Budgetsaldot för november 2014 var 11,0 miljarder kronor. För helåret 2015 räknar ESV med ett underskott i statens budget.