Överskott i statens budget hittills i år men lägre än 2016

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 42,9 miljarder kronor. Det är 2,6 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.