Överskott i statens budget i februari

Överskottet i statens budget i februari blev 42,2 miljarder kronor. Budgeten hittills i år visar ett överskott på 15,9 miljarder kronor.