Överskott i statens budget under november

Budgetsaldot för november är ett överskott på 11 miljarder kronor. Det är en försämring med 2,5 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. För perioden januari–november är budgetsaldot ett överskott på 28,5 miljarder kronor.