Överskottet i statens budget 54 miljarder kronor högre än beräknat

Statens budgetsaldo för 2017 blev ett överskott på 62 miljarder kronor. Det är 54 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten. Det beror på att de totala inkomsterna blev högre samtidigt som de totala utgifterna blev lägre än beräknat. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget.