Översyn av Arbetsförmedlingen

I dag har regeringen fattat beslut om direktiv för översyn av Arbetsförmedlingen. Översynen ska fokusera på att analysera och lämna förslag vad avser Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet i relation till andra relevanta aktörer, användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser och upphandlade tjänster, organisationen av verksamheten, samt styrning och uppföljning av verksamheten. Förordnad till särskild utredare är Agneta Dreber. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2016.

Dir. 2014:15 Översyn av Arbetsförmedlingen
Debattartikel: "Så vill vi vässa insatserna från Arbetsförmedlingen"
Pressmeddelande: Översyn av Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsdepartementet,
6 februari 2014