Översyn av Lagen om LSS för att tillgodose dagens behov

Debattartikel, Svenska Dagbladet, tisdag den 10 november
Kritik har riktats mot Lagen om stöd och service, som ger många med funktionsnedsättning en bättre tillvaro. Samtidigt drar kostnaderna iväg. Därför kommer lagen nu att ses över, och den behöver förmodligen moderniseras, skriver äldreminister Åsa Regnér.

Debattartikel från Socialdepartementet, Åsa Regnér