Översynen av EU:s telekomregler i fokus

It-ministrarna i EU diskuterade en kommande översyn av EU:s ramverk för elektroniska kommunikationer. Sverige välkomnade översynen lyfte särskilt fram behoven av konnektivitet, konsumentfokus och konkurrens. It-minister Mehmet Kaplan deltog vid rådsmötet i Bryssel den 11 december.