Påminnelse: Almega släpper rapport om hur Reepalu-utredningen kan påverka Skåne

​I höstas lade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag.
I dag presenterar Almega nya siffror över den privata välfärden i Skåne och låter politiker och medlemsföretag diskutera vad Reepalu-utredningen skulle få för konsekvenser.