Påminnelse: Almega, Svenskt Näringsliv och Luleå Kommun om tjänstesektorns framtid

Lena Hagman, Chefekonom Almega, presenterar i dag en aktuell konjunkturbedömning och visar trender hur svensk export förändras, strukturomvandlingen av näringslivet och hur tjänsternas betydelse ökar i alla sektorer.
Därefter följer ett panelsamtal.