Påminnelse: Almegas sommarmingel med Mikael Damberg inleder Almedalsveckan

​Inled Almedalsveckan 2017 med sommarens härligaste mingel i Almegas trädgård på innergården Hästgatan 10. Vi bjuder på mat och dryck och ett samtal mellan Almegas vd Anna-Karin Hatt och näringsminister Mikael Damberg.