Påminnelse pressinbjudan: Per Bolund tar emot betänkande om konsumentskydd vid telefonförsäljning

Observera korrigerad tid för pressträffen.
Behöver konsumentskyddet vid telefonförsäljning stärkas? Svaret på den frågan presenteras vid en pressträff när Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning överlämnar sitt betänkande till finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Per Bolund