Påminnelse: Rapportsläpp och debatt om privat välfärd i Uppsala

​I höstas lade regeringens utredare Ilmar Reepalu ett förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag.
I dag presenterar Almega nya siffror över den privata välfärden i Uppsala län och låter politiker och medlemsföretag diskutera vad Reepalu-utredningen skulle få för konsekvenser.