Parallella upphandlingar säkrar barnens vacciner

Hur får man ihop ekvationen barnvaccinavtal som löper ut och nytt ramavtal som blir klart senare? Jo, man gör två upphandlingar samtidigt.

SKI:s befintliga barnvaccinavtal löper ut i juni och december 2018.
Tillsammans med Region Skåne gör vi upphandlingen Barnvaccinprogrammet 2018 på uppdrag från landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer. Förutom vaccinet innefattar upphandlingen även fysiskt lager som beredskap för bristsituationer. Ramavtalet ska vara klart september 2019.

För att fylla luckan som uppstår när våra pågående vaccinavtal avslutas och innan Barnvaccinprogrammet 2018 träder i kraft gör SKI upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017. Kommande ramavtal får giltighetstiden juni 2018-september 2019 och fasas därefter ut.

SKL Kommentus vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell är ledamot i Barnvaccinprogrammet 2018:s operativa styrgrupp. Hon tycker parallella upphandlingar är en bra väg att gå för att undvika avtalslöshet.

-Upphandlingen tillsammans med Region Skåne ska ge en långsiktig nationell lösning för försörjning av barnvaccin, med välfungerade lager. Därför behöver vi tid för förankring och förberedelser med alla inblandade, förklarar hon och fortsätter:

– Genom att komplettera lösningen med vår egna upphandling av barnvaccin A och B kan vi undvika avtalsglapp. På så vis säkras vaccintillgången för landets barnhälsovårdscentraler och barn i alla åldrar, avslutar Eva-Lotta.

Text: Cecilia Hermansson Nilsson, Kommunikationsansvarig affärsområde ramavtal